Cụ thể, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, toàn đơn vị đã ban hành 38.138 quyết định cưỡng chế nợ thuế, với tổng số tiền thi hành cưỡng chế lên đến 323.029 tỷ đồng.

Trong đó, cưỡng chế áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng có 30.652 quyết định, với tổng số tiền cưỡng chế 317.709 tỷ đồng, tăng hơn 72% về số lượng và hơn 268% về số tiền (so với cùng kỳ năm 2023).

Nhận hồ sơ khai nộp thuế tại Cục TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Cưỡng chế áp dụng biện pháp ngăn chặn sử dụng hóa đơn có 3.894 quyết định, với tổng số tiền cưỡng chế 4.567 tỷ đồng, tăng 30,8% về số lượng và 122,8% về số tiền.

Cưỡng chế bằng biện pháp cưỡng chế bên thứ 3 nắm giữ tài sản của người nợ thuế có 3 quyết định với tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh 3.589 trường hợp nợ thuế, với tổng số tiền cưỡng chế 748 tỷ đồng, tăng 37,7% về số lượng nhưng giảm 23,3% về số tiền; triển khai tạm hoãn xuất cảnh 1.144 trường hợp người nộp thuế nợ thuế; công khai thông tin 629 người nợ thuế nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng với tổng số thuế nợ tính đến kỳ khóa sổ tháng 3/2024 là 7.143 tỷ đồng.

Được biết, sau 4 tháng năm 2024, tổng số nợ thuế nội địa có khả năng thu tại TP. Hồ Chí Minh là 33.256 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương số giảm tuyệt đối 4.379 tỷ đồng.