TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 103.164 tỷ đồng