TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách tháng 1/2024 ước đạt 54.728 tỷ đồng