phoi hop

Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam nhằm gia tăng thuận lợi thương mại trong thông quan hàng hóa. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, thuế xuất khẩu thu được 104,2 tỷ đồng, đạt 34,66% dự toán; thuế nhập khẩu thu được 8.977 tỷ đồng, đạt 40,81% dự toán; thuế tiêu thụ đặc biệt thu được 6.837 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán; thuế bảo vệ môi trường thu được 68,1 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán; thuế giá trị giá tăng thu được 34.701,8 tỷ đồng, đạt 47,3% dự toán.

Được biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến ngày 31/5 ước đạt khoảng 56,64 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 45,31 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 10,1% đạt 24,15 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước tăng 39% đạt 32,49 tỷ USD.

Theo thống kê, các mặt hàng nhập khẩu tăng chủ yếu là dầu diesel tăng 155,9% đạt 1,52 tỷ USD; ô tô các loại tăng 50,2% đạt 503 triệu USD; sắt thép các loại tăng 93,9% đạt 1,49 tỷ USD; máy vi tính và phụ kiện vi tính tăng 9,1% đạt 7,17 tỷ USD…

Năm nay Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 108 nghìn tỷ đồng, nhưng toàn đơn vị đã đặt chỉ tiêu phấn đấu thu 112,9 nghìn tỷ đồng. Như vậy, với kết quả thu NSNN 5 tháng đạt 44,9% chỉ tiêu phấn đấu, việc vượt dự toán và cả mức chỉ tiêu phấn đấu đối với nhiệm vụ thu NSNN của đơn vị trong năm 2021 là hoàn toàn khả thi./.

Đỗ Doãn