Cụ thể về các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN), báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, thuế xuất khẩu thu được 339 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 12.954 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 9.342 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 70 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 47.240 tỷ đồng, thu khác 33 tỷ đồng.

Hàng hóa xuất nhập khẩu chờ thông quan tại cảng Cát Lái, TP. Thủ Đức. Ảnh Đỗ DoãnTP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 70 nghìn tỷ đồng
Hàng hóa xuất nhập khẩu chờ thông quan tại cảng Cát Lái, TP. Thủ Đức. Ảnh Đỗ Doãn

Chia sẻ về công tác quản lý thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 7/2022, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho hay, căn cứ Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp thông quan hàng hóa, nộp thuế kịp thời thông qua các giải pháp cải cách thủ tục hải quan.

Từ tình hình thực tế và kết quả thu ngân sách trong nửa đầu năm 2022, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh dự tính trong tháng 7/2022 thu NSNN được khoảng 12 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng được khoảng 82 nghìn tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán pháp lệnh và 68,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 13,6% so cùng kỳ năm ngoái, tương ứng số tăng tuyệt đối 9,8 nghìn tỷ đồng.

Theo Quyết định 2047/QĐ-TTg ngày 3/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2316/QĐ-BTC ngày 7/12/2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi NSNN năm 2022 đối với TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán pháp lệnh 116,5 nghìn tỷ đồng. Còn theo Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phấn đấu 119,5 nghìn tỷ đồng.