Đổi mới sáng tạo được xem là một trong những phương pháp hiệu quả ở cả khu vực tư nhân và nhà nước. Đổi mới sáng tạo trong khu vực công có những đặc thù. Đó là đổi mới sáng tạo về dịch vụ, quy trình, về những quy định và chính sách.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ lợi ích về hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công. Ảnh Đỗ Doãn
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng chia sẻ lợi ích về hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công. Ảnh Đỗ Doãn

Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) trình bày các tham luận về “Vai trò và ý nghĩa của đổi mới sáng tạo trong khu vực công”, “Giới thiệu các nội dung triển khai trong Kế hoạch số 2701/KH-UBND” và “Hướng dẫn cách thức đặt hàng và triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.

Đại diện Sở KHCN cho biết, để triển khai có hiệu quả các bài toán lớn cho thành phố, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong hoạt động đổi mới sáng tạo về lĩnh vực quản lý nhà nước, cần thực hiện theo 5 bước: xây dựng nội dung các bài toán lớn; công bố rộng rãi cho cộng đồng về nội dung bài toán lớn; tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện; tổ chức phối hợp thực hiện; triển khai ứng dụng các nội dung của bài toán lớn và đánh giá kết quả. Các sở, ban ngành, địa phương cũng cần chủ động triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo hàng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận cách thức triển khai hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2022, với 7 nhóm nhiệm, vụ gồm:

Thành lập tổ công tác triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ công tác, triển khai xây dựng các bài toán lớn về hoạt động đổi mới sáng tạo một số lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể.

Tiếp đến là triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo hàng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công, thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố tham gia, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng chung và các cơ sở dữ liệu mở cho cộng đồng, thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo trong khu vực công…

Toàn cảnh hội nghị thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Toàn cảnh hội nghị thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Theo ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch bệnh, TP. Hồ Chí Minh cần thiết phải đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong công tác quản trị, giám sát các hoạt động xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quản trị công.

‘‘Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chung về đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Các sở, ban ngành, TP. Thủ Đức và UBND quận/huyện cũng phối hợp với Sở KHCN để xây dựng các bài toán lớn cho lĩnh vực được phân công phụ trách. Kết quả đo lường và đánh giá sẽ dựa trên sự hài lòng, mức độ cải thiện chất lượng cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn’’ - ông Nguyễn Việt Dũng nói.

Phối hợp tìm giải pháp hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo

Nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực công, việc tìm kiếm giải pháp hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong khu vực công là rất cần thiết. Theo đó, các viện/trường, doanh nghiệp, startups có thể phối hợp cùng quận/huyện triển khai thử nghiệm các giải pháp khả thi với sự đồng hành hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh để vừa đẩy nhanh hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công, vừa tăng cường nghiệp vụ kinh doanh, nghiên cứu.