TP. Hồ Chí Minh: Tổng dư nợ tín dụng tăng 7,7% so với cùng kỳ
Ảnh: Minh họa

Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND ước đạt 3.073 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước đạt 169 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,2%, tăng 1,3% so với tháng trước và giảm 17,8% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong quý I/2023, thị trường tiền tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã được điều hành theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cuối tháng 2/2023, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động so với cuối năm 2022, trong đó lãi suất giảm 0,01% - 0,08%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 0,1% - 0,93%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Đến đầu tháng 3/2023, các ngân hàng thương mại đã đạt được sự đồng thuận điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, trong đó ngân hàng thương mại nhà nước sẽ giảm 0,2%/năm và ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5%/năm.

Cũng theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, ước tính đến hết tháng 3/2023, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 3.244 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và dư nợ tín dụng tăng 7,7% so với cùng kỳ./.