TP. Hồ Chí Minh: Tổng thu ngân sách tháng 1/2023 ước đạt 49.449 tỷ đồng