Cùng với hạn chế các loại phương tiện này, thành phố cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay, thành phố đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe 3-4 bánh và xe thô sơ. Còn theo Sở Giao thông - Vận tải, từ năm 2008, thành phố đã cấm các loại xe 3-4 bánh tự chế hoạt động. Kết quả, thành phố đã thu hồi, tiêu hủy gần 29.000 xe tự chế, đồng thời, chi 160 tỷ đồng hỗ trợ những người thuộc diện bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay, thành phố vẫn còn khoảng 30.000 xe 3-4 bánh tự chế hoạt động và có hơn 2.100 xe cơ giới 4 bánh được đăng ký cấp biển số.

Để thực hiện hiệu quả lộ trình hạn chế sử dụng và tiến tới cấm xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3-4 bánh hoạt động sau năm 2025 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Võ Khánh Hưng nhìn nhận: “Nhu cầu sử dụng loại phương tiện này là có thật, do tính cơ động cao và thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng... Việc điều chỉnh hoạt động tiến tới chấm dứt hoàn toàn đối với loại phương tiện này sẽ ảnh hưởng rất lớn, làm thay đổi thói quen, tập quán của một bộ phận người dân, chủ yếu những người có thu nhập thấp”. Vì vậy, cần thiết phải có sự đánh giá tổng thể tình hình hoạt động để đưa ra các giải pháp phù hợp, bảo đảm nhận được sự ủng hộ và đồng thuận cao từ người dân thành phố. Đồng thời, cần có sự tham gia ý kiến của nhiều sở, ban, ngành liên quan nhằm triển khai đồng bộ, nhất quán trong quá trình thực hiện./.

Theo hanoimoi.com.vn