anh moi

Một góc cảng Cát Lái , TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Theo đó, các khoản doanh thu vận tải hàng hóa từ khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước thông qua vận tải đường biển, vận tải đường sông và vận tải đường bộ đều tăng từ 6,8% đến 65%.

Riêng mảng doanh thu vận tải hàng hóa khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 8,3%, giảm 4,3%.

Sản lượng vận tải hàng hóa bốn tháng đầu năm cũng đạt 111.909 nghìn tấn, so với cùng kỳ tăng 24,8%.

Mặc dù vậy, trong 4 tháng đầu năm 2021, doanh thu từ vận tải hành khách đạt 4.109 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ. Các loại hình vận tải hành khách đường bộ, đường sông và hàng không theo đó đều giảm từ 6,4% (đường bộ) đến 43% (đường hàng không).

Nguyên nhân giảm doanh thu từ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách chủ yếu được xác định vẫn là do ảnh hưởng của dịch Covid -19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp./.

Gia Cư