Tuần qua, trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp diễn ra khá trầm lắng vì chỉ có một phiên đấu thầu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.

TPCP

Theo đó, phiên đấu thầu do Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động thành công 300 tỷ đồng trên 1.000 tỷ đồng gọi thầu. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm trúng thầu 100 tỷ đồng, với lãi suất 6,8%/năm; kỳ hạn 5 năm trúng thầu 200 tỷ đồng với lãi suất 7,6%/năm.

Như vậy, so sánh với tuần trước đó, khối lượng trúng thầu tính từ đầu năm đến nay không nhiều thay đổi, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 86.793 tỷ đồng, trong đó: Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 73.155 tỷ đồng; Ngân hàng Phát triển đấu thầu thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội đấu thầu thành công 3.652 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp trong tuần đạt hơn 11.429 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 2.286 tỷ đồng/phiên, giảm 19% so với bình quân phiên tuần kế trước.

trai phieu

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 8.144 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm (kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 24,54%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 54,44%; kỳ hạn 3 – 5 năm chiếm 15,19%, kỳ hạn 5 - 10 năm chiếm 5,83%; còn kỳ hạn 10-15 năm không có giao dịch). Giao dịch repo đạt 3.285 tỷ đồng với kỳ hạn repo từ 14 đến 91 ngày.

Đối với tín phiếu kho bạc, trong tuần, giá trị giao dịch outright đạt 194,2 tỷ đồng; không có giao dịch repos tín phiếu nào được thực hiện.

Nếu tính từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc lần lượt đạt 179,970 nghìn tỷ đồng và 3.718 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 2.432 tỷ đồng cho trái phiếu và 50,24 tỷ đồng cho tín phiếu.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch mua và bán trái phiếu chính phủ trong tuần theo phương thức outright đạt gần 2.743 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 3.079 tỷ đồng của tuần kế trước.

Nếu tính từ 1/1/2014, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ của khối nhà đầu tư nước ngoài là 24.441 tỷ đồng, chiếm 13,59% so với giá trị giao dịch toàn thị trường.

Nhận xét về thị trường tuần qua, Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho rằng, thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp có giao dịch khá sôi động, đặc biệt về cuối tuần. Thanh khoản tốt, nhu cầu đầu tư trái phiếu chỉnh phủ tăng lên, nhu cầu bán ra vẫn duy trì khá tốt. Giá trị giao dịch ouright toàn thị trường giảm so với tuần trước, song chủ yếu là do độ trễ của việc đặt lệnh. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng thêm 1 nghìn tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu thứ cấp giảm 10-15 điểm trên các kỳ hạn, đến cuối tuần xoay quanh khoảng 5,6%, 6,1% và 7,1%/năm cho các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm.

Kỳ hạn

YTM thực hiện 21- 25/4

(%)

YTM thực hiện 14-18/4

(%)

YTM chào GD ngày 24/4 (%)

YTM chào trên YC ngày 24/4

(%)

1 Tháng

2 Tháng

3 Tháng

3,8990

6 Tháng

5,4996 - 5,5006

5,4994 - 5,5007

4,3499

9 Tháng

4,7496 - 4,7496

4,6999 - 4,6999

4,9999

4,6132

12 Tháng

4,7 - 5,3

4,7167 - 5,0097

4,8496

4,7999

2 Năm

5,3002 - 6,252

5,3 - 10,099

5,6198

5,5999

3 Năm

5,8499 - 6,33

6,0501 - 6,3999

6,1502

6,1000

3-5 Năm

6,6001 - 6,8201

6,9801 - 8,6423

6,8999

6,8249

5 Năm

7,0999 - 7,2799

7,2 - 7,3901

7,2499

7,1499

7 Năm

8,1124

10 Năm

8,6499

15 Năm

8,8994

Cũng theo Nhóm Nghiên cứu, các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng và giảm của lãi suất vẫn đang đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, trong tuần qua, các thông tin hỗ trợ xu hướng giảm có phần mạnh hơn như CPI tháng 4 chỉ tăng 0,08%, lũy kế 4 tháng đầu năm là 0,88% và tăng trưởng tín dụng đến hết tháng 4 tiếp tục chậm, chỉ mới đạt 0,62%.

Dự báo, lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ thêm khoảng 5 điểm trong tuần mới khi đã có bước điều chỉnh đủ mạnh trong tuần qua và các yếu tố tác động chưa có nhiều thay đổi. Ngoài ra, trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp, nguồn cung sẽ được tăng cường so với tuần trước khi Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu thêm 8 nghìn tỷ đồng, chia đều cho 4 kỳ hạn 2, 3, 5 và 10 năm. Điều này, kỳ vọng thị trường sơ cấp sẽ có giao dịch sôi động hơn khi nguồn cung khá cao và các yếu tố tác động tới cung cầu, lãi suất chưa có sự biến động lớn./.

Kế hoạch đấu thầu tuần 28/4-5/5:

Ngày TCPH

TCPH

Kỳ hạn (năm)

KLGT (tỷ đồng)

28/4/2014

KBNN

2

2.000

3

2.000

5

2.000

10

2.000

5/5/2014

NHCS

3

500

5

500

Duy Thái