Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu khá lớn 10.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (3.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.964,3 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 4.544,3 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tới 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 2.200 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,45-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 625 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có tới 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.100 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,30-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,59%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/1/2015).

Sau bốn phiên đấu thầu từ đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 25.569,3 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.

D.T