Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 5 đã 19 phiên đấu thầu kể cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh, huy động được hơn 15.749 tỷ đồng trái phiếu, tăng 2.512 tỷ đồng, tương đương với gần 19% so với tháng 4 (13.237 tỷ đồng).

Cũng giống như tháng trước, các đơn vị gọi thầu vẫn không thay đổi với sự có mặt của Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Trong đó, trái phiếu chính phủ chiếm phần lớn khối lượng huy động thành công của toàn thị trường, khi Kho bạc Nhà nước huy động được 15.549 tỷ đồng (tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với tháng trước), trong khi ngân hàngNgân hàng Chính sách Xã hội chỉ huy động được 200 tỷ đồng (giảm 550 tỷ đồng).

Riêng đối với lãi suất huy động trên sơ cấp đã có sự thay đổi nhẹ so với tháng trước. Trong khi vùng lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm gần như không thay đổi, thì vùng lãi suất trái phiếu kỳ hạn 3 và 5 năm giảm so với tháng 4. Cụ thể: lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giữ nguyên mức 8,70%/năm; kỳ hạn 2 năm từ 5,58 – 5,70%/năm (giảm không đáng kể khi tháng 4 là:5,58-5,69%/năm); kỳ hạn 3 năm trong khoảng 6,07-6,20%/năm (giảm từ 0,0 – 0,70%/năm so với tháng 4: 6,07-6,90%/năm); kỳ hạn 5 năm trong khoảng 7,10-7,60%/năm (giảm từ 0,02 – 0,20%/năm so với tháng trước: 7,12-7,80%/năm).

Trái phiếu chính phủ tháng 5: Giao dịch mua của khối ngoại tăng mạnh
Số phiên đấu thầu

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tháng 5, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 369 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39.151 tỷ đồng, tăng 6.417 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,6% so với tháng 4 (32.734 tỷ đồng). Trong đó, các giao dịch chủ yếu tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại là 2 năm, 3 năm, 12 tháng và 5 năm.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 191 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,4 nghìn tỷ đồng; tăng 6,4 nghìn tỷ đồng so với tháng 4 (13 nghìn tỷ đồng).

Riêng đối với trái phiếu chính phủ bảo lãnh, giá trị giao dịch theo phương thức outright đạt hơn 3.459 tỷ đồng (tăng 513 tỷ đồng so với tháng 4); theo phương thức repos đạt hơn 6.827 tỷ đồng (tăng 3.238 tỷ đồng so với tháng 4).

Trái phiếu chính phủ tháng 5: Giao dịch mua của khối ngoại tăng mạnh
KLGD (triệu TP)

Trong tháng 5, giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh so với tháng 4; tuy nhiên, xu thế bán ròng vẫn được xác lập như trong tháng 3 và 4. Theo đó, giá trị bán ròng theo phương thức outright của khối này đã tăng lên với 3.470 tỷ đồng (tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với tháng 4 và tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với tháng 3). Cụ thể, giá trị giao dịch mua theo phương thức outright của khối ngoại đạt hơn 8.145 tỷ đồng (tăng hơn 3.500 tỷ đồng so với tháng 4); giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 11.615 tỷ đồng (tăng khoảng 6.500 tỷ đồng). Còn giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 633 tỷ đồng (tăng khoảng 480 tỷ đồng), giá trị giao dịch bán theo phương thức repos đạt hơn 447 tỷ đồng (tăng hơn 400 tỷ đồng so với tháng trước).

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 5, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch outright đã giảm so với tháng 4, đạt 4,7 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 457 tỷ đồng (giảm khoảng hơn 1.700 tỷ đồng). Khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch repos đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 190 tỷ đồng (trong tháng 4 không có giao dịch repos tín phiếu). Giá trị giao dịch bán tín phiếu kho bạc của khối ngoại theo phương thức outright đạt hơn 95 tỷ đồng; không có giao dịch tín phiếu của khối này theo phương thức repos.

Duy Thái