Tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp chỉ tổ chức 1 phiên đấu thầu do Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu. Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 5.950 tỷ đồng trên 6.000 tỷ đồng gọi thầu. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm trúng thầu 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 5,65%/năm, kỳ hạn 3 năm trúng thầu hơn 1.950 tỷ đồng, với lãi suất 6,13%/năm, kỳ hạn 5 năm trúng thầu 1.950 tỷ đồng, với lãi suất 7,18%/năm. Tính từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng trúng thầu trên sơ cấp đạt 124.373 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động thành công hơn 110.534 tỷ đồng (đạt 65,02% kế hoạch); Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động đạt 3.852 tỷ đồng. Tương tự diễn biến trên thị trường sơ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu thứ cấp trong tuần qua đạt hơn 18.972 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 3.794 tỷ đồng/phiên, tăng 50% so với bình quân phiên tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 12.884 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm (kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 34,04%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 49,25%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 7,13%, kỳ hạn 5-10 chiếm 5,66%, kỳ hạn 10 - 15 năm chiếm 3,92%). Giao dịch repo đạt 6.088 tỷ đồng với kỳ hạn repo từ 15 đến 178 ngày. Trong tuần qua không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện. Nếu tính riêng từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch thứ cấp của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc lần lượt đạt 289,940 nghìn tỷ đồng và 5.392 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 2.612 tỷ đồng cho trái phiếu và 48,58 tỷ đồng cho tín phiếu. Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận xét, thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tuần qua giao dịch có phần sôi động hơn, thanh khoản ổn định. Nhu cầu đầu tư tiếp tục tăng lên, nguồn cung giảm nhẹ. Trong tuần, khác với tuần kế trước, nhà đầu tư mua ròng 180 tỷ đồng, thì tuần qua, khối này đã bán ròng nhẹ khoảng 38 tỷ đồng. Đây là điểm khác biệt so với hai tuần đầu tháng 6 vừa qua, khi khối ngoại đã liên tục mua ròng của hai tuần liền trước. Như vậy, tính từ 1/1/2014, tổng giá trị giao dịch mua – bán trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 85.799 tỷ đồng, chiếm 14,80% so với giá trị giao dịch toàn thị trường. Đúng như nhận định, dự báo đã đưa ra, tuần qua, xu hướng giảm của lãi suất trên thứ cấp trong tuần kế trước đã chững lại, lãi suất chủ yếu đi ngang. Cuối tuần lãi suất quanh mức 5,69%, 6,15% và 7,14%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm. Lợi suất giao dịch TPCP thứ cấp: Kỳ hạn YTM thực hiện 16/6/2014- 20/6/2014 (%) YTM thực hiện 9/6/2014- 13/6/2014 (%) YTM chào GD ngày 19/6/2014 (%) YTM chào trên YC ngày 19/6/2014 (%) 3 Tháng 3,9985% 6 Tháng 4,3016 - 4,3999 4,4247% 9 Tháng 4,5498 - 4,8997 4,7196 - 4,7196 4,6746% 12 Tháng 4,7296 - 5,4001 4,8505 - 5,5 5,1506% 5,0500% 2 Năm 5,5002 - 5,9501 5,5199 - 6,0498 5,7498% 5,6998% 3 Năm 6,0002 - 6,18 6,0699 - 6,2299 6,2% 6,1500% 3-5 Năm 6,6499 - 6,7501 6,5801 - 6,7499 7,3% 6,7501% 5 Năm 7,1 - 7,1701 7,0799 - 7,2001 7,2001% 7,1499% 5-7 Năm 8,5321 - 8,5321 7 Năm 8,0999% 7-10 Năm 9,1386 - 9,1386 9,6479 - 9,6479

10 Năm

8,65 - 9,1931

8,6499%

15 Năm

8,8249%