Theo đó, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả và hỗ trợ kịp thời người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Đ-TB&XH) đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tập trung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg một cách khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách đến NLĐ, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Song song đó, xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo đặc thù của địa phương; chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn. Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để ban hành chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Đặc biệt, chỉ đạo triển khai ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ, nhất là các đối tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền.

Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy; không tiếp nhận đối tượng mới, trường hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở phải phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, phân công cán bộ, nhân viên luân phiên chăm sóc đối tượng, bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở này. Trường hợp để lây nhiễm trong cơ sở, người đứng đầu cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Vũ Luyện