Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam' tại Hà Nội
Triển lãm sẽ trưng bày ảnh di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được thế giới ghi danh; trang phục, nhạc cụ truyền thống dùng trong các di sản văn hóa phi vật thể

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4071/QÐ-BVHTTDL tổ chức triển lãm "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam".

Triển lãm "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam" là hoạt động chào mừng “Ngày Di sản hóa Việt Nam 23/11” nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa của Việt Nam với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật mang lại những trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo kế hoạch, triển lãm trực tiếp diễn ra từ ngày 22-27/11 tới, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Triển lãm online diễn ra từ ngày 22/11-31/12/2021 trên website của Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (http://trienlamvhnt.vn) và Cục Di sản văn hóa (http://dsvh.gov.vn).

Triển lãm được trưng bày theo chủ đề "Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam". Phần này trưng bày ảnh di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được thế giới ghi danh và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trang phục, nhạc cụ truyền thống dùng trong các di sản văn hóa phi vật thể (không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử Nam Bộ...).

Đồng thời, trưng bày "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" giới thiệu khái quát về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt qua một số tư liệu, hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ… góp phần nâng cao hiểu biết về một tín ngưỡng dân gian đặc sắc, có sức sống lâu bền của người Việt.

Khu trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam của các tỉnh, thành phố sẽ tập trung giới thiệu các di sản văn hóa của địa phương, các sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu, nghệ thuật ẩm thực, sản vật của địa phương…

Triển lãm ảnh cuộc thi "Di sản văn hóa toàn quốc, lần thứ nhất" do Cục Di sản văn hóa, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thực hiện với chủ đề "Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam" trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh được tuyển chọn của các tác giả tham gia cuộc thi, những tác phẩm có giá trị, tiêu biểu về di sản văn hóa.

Triển lãm chủ đề "Di sản quanh ta" với các nội dung trưng bày và trình diễn thời trang áo dài truyền thống; trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề "Di sản ký ức;" trưng bày "Di sản nghề truyền thống"; quảng bá giới thiệu dự án du lịch di sản.

Khu vực ngoài trời do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam thực hiện sẽ trưng bày các sản phẩm nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam./.