Ảnh: cpv.org.vn

Tính lũy kế xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 18/07 đạt 3,726 triệu tấn, trị giá FOB đạt 1,598 tỷ USD, trị giá CIF đạt 1,671 tỷ USD. Trong đó, gạo 4 -10% tấm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đợt giao hàng từ đầu tháng 7, đạt 132.357 tấn, chiếm 54,77% tổng lượng xuất khẩu trong giai đoạn này.

Tiếp đến là gạo 25% tấm với khối lượng xuất khẩu đạt 50.993 tấn, chiếm 21,1% tổng khối lượng xuất khẩu, và gạo 15 - 20% tấm, đạt 35.410 tấn, chiếm 14,65 %.

Cũng theo VFA, Châu Phi là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1 - 18/7 với khối lượng đạt 132.701 tấn, chiếm 54,91% tổng lượng xuất khẩu, tiếp đến là Châu Á với 99.857 tấn, chiếm 41,32%./.

Đ.T (theo cpv.org.vn)