TTB

Lễ đánh công khai trương giao dịch cổ phiếu TTB tại HNX

HNX cho biết, với giá trị cổ phiếu niêm yết 328 tỷ đồng, việc tham gia niêm yết của TTB đã nâng tổng giá trị chứng khoán niêm yết trên HNX đạt trên 93 nghìn tỷ đồng tính theo mệnh giá và tổng số công ty niêm yết hiện tại trên HNX là 366 công ty. Lĩnh vực hoạt động chính của TTB là kinh doanh thương mại thép xây dựng và thiết bị thể thao.

Sau hơn 90 phút đầu tiên giao dịch trên sàn HNX, với mức giá tham chiếu là 15.000 đồng/cổ phiếu, đã có hơn 307 nghìn cổ phiếu TTB được giao dịch với mức giá thấp nhất là 16.600 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 19.500 đồng/cổ phiếu./.

D.T