>> Cổ phiếu VNA và ITC tiếp tục bị cảnh cáo

>> Cổ phiếu NVN và LCG vào diện kiểm soát

Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của STT vào diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 10/4/2014.

Cụ thể, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, cổ phiếu của STT bị đưa vào diện chứng khoán bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 17,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là âm 21,63 tỷ đồng.

Cổ phiếu STT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 10/4/2014. Căn cứ giải trình của Công ty, HSX sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Được biết, STT có số vốn điều lệ là 80 tỷ đồng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, bằng taxi; kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, tour cyclo; đại lý bán vé máy bay, tàu cánh ngầm; mua bán xe ô tô và phụ tùng; kinh doanh nhà, kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà; đại lý kinh doanh xăng dầu... Hiện tại, cổ phiếu STT có giá trên thị trường là 3.600 đồng./.

Hồng Quyên