Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của PID vào diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 23/4/2014.

Cụ thể, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2012, năm 2013 tại BCTC kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu PID ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.

Được biết, PID có số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Hiện tại, cổ phiếu PID có giá trên thị trường là 7.000 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên