Theo báo cáo từ UBND tỉnh Tuyên Quang, để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, chủ dự án, công trình xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra.

Tuyên Quang: Tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm cao nhất nước
Công chức Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn của chủ đầu tư. Ảnh: H.T

Theo đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trước tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đầu tư năm 2022 do đơn vị mình thực hiện. Hàng tháng, UBND tỉnh tổ chức một cuộc họp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải ngân, tiến độ thi công các dự án, công trình.

Đặc biệt, UBND tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra quy định, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang để theo dõi thực hiện.

Với các giải pháp đã thực hiện, hết tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh Tuyên Quang giải ngân được trên 1.224,3 tỷ đồng, đạt 30,9% kế hoạch vốn được giao (trên 3.959,8 tỷ đồng).

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định, UBND tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục yêu cầu: Đối với dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022, phấn đấu đến ngày 30/9/2022 giải ngân từ 70% trở lên và bảo đảm dự án không phát sinh tăng nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án khởi công mới, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công trước tháng 7/2022. Trong quá trình thực hiện đầu tư, các chủ đầu tư phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2022. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang để theo dõi thực hiện.

Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, tổ chức và người đứng đầu năm 2022. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, tỉnh Tuyên Quang đưa ra quy định, nếu năm 2022 giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán sẽ không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan năm 2022./.