Ngoại tệ

Ảnh minh họa: T.L

Tỷ giá trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, kể các các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tế; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN và được áp dụng trên phạm vi cả nước. Cụ thể:

1USD = 21.036 đồng

1 EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 28.617 đồng

1GBP (Bảng Anh) = 35.197 đồng

1HKD (Đôla Hồng Kông) = 2.713 đồng

1CNY (Nhân dân tệ) = 3.370 đồng

1 JPY (Yên Nhật) = 207 đồng

Nguồn: Kho bạc nhà nước