Số tiền vay dự kiến là 350 tỷ đồng, thời gian vay 24 tháng kể từ ngày giải ngân và có thể tự động gia hạn nếu cần thiết.

Đây là khoản vay tín chấp, lãi suất thỏa thuận và các điều kiện khác được quy định phù hợp theo từng hợp đồng.

Thời gian qua, nợ phải trả của Hà Đô cũng đã ở mức khá cao. Về cơ cấu tài chính, tính đến cuối quý I, Hà Đô có tổng nợ phải trả là 9.699 tỷ đồng, lớn gấp hơn 2,2 lần so với giá trị vốn chủ sở hữu 4.354 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ của Hà Đô, các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn. Giá trị khoản này là 6.016 tỷ đồng.

Hà Đô hiện đang hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là bất động sản, xây dựng và năng lượng điện.

Sản phẩm bất động sản chính là các khu đô thị mới, nhà thấp tầng, văn phòng, khách sạn... đa phần ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Công ty tham gia lĩnh vực xây dựng chủ yếu là các công trình dân dụng, giao thông.

Trong mảng năng lượng, công ty này có 5 nhà máy thủy điện và 2 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 363 MW, sản lượng điện là 1.230 triệu Kwh.

Trước đó hồi đầu tháng 7, Hà Đô cũng đưa ra chủ trương thành lập công ty con là Công ty cổ phần Năng lượng Hà Đô. Vốn điều lệ công ty này dự kiến là 1.200 tỷ đồng, tương ứng với 120 triệu cổ phần. Trong đó, Hà Đô góp 1.199,6 tỷ đồng, tương đương 99,97% vốn tại doanh nghiệp này.

Chí Tín