Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cùng nhìn lại một số kết quả nổi bật trong công tác của Cục Đường bộ Việt Nam năm 2022, đầu tiên phải kể đến triển khai Đề án tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, với khối lượng công việc rất lớn về tổ chức bộ máy, nhân sự, thể chế, thay đổi mô hình quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ từ ba cấp thành hai cấp; giảm thiểu tác động trong quá trình thay đổi tổ chức, đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành. Tiếp đó, đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số và công tác chuyển đổi số của Cục, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số năm 2022.

Hoàn thành 2 nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, bao gồm: hoàn thành kết nối hơn 35 triệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 15/11.

Công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, đường cao tốc góp phần phát triển bền vững hệ thống đường bộ.
Công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, đường cao tốc góp phần phát triển bền vững hệ thống đường bộ.

Một điểm nhấn trong năm đó là hoàn thành công tác thu phí điện tử tự động không dừng trên toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải. Các trạm thu phí mở trên các tuyến quốc lộ đã được vận hành thu phí điện tử không dừng theo phương án chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy từ ngày 1/8.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ đạo giám sát chặt chẽ doanh thu thu phí, lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí của 56 dự án BOT đang thu phí, kịp thời cập nhật các chỉ tiêu tài chính để kiểm soát thời gian thu phí của 63 dự án BOT và báo cáo xử lý bất cập của 8 dự án. Cùng với đó, triển khai đúng quy định, kịp thời Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong mức giá của 68 trạm thuộc 55 dự án BOT.

Sửa chữa gần 1.000 km đường bộ, trên 100 cầu

Ông Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết thêm, năm 2022, Cục Đường bộ Việt Nam cũng quyết liệt chỉ đạo hoàn thành công tác giải ngân 100% vốn bảo trì và vốn đầu tư công năm 2022. Theo đó, công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ, đường cao tốc năm 2022 đạt được nhiều thành tích, góp phần phát triển bền vững hệ thống đường bộ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ đạo khắc phục 41 điểm ngập lụt do nước biển dâng và biến đổi khí hậu các quốc lộ tại Đồng bằng Sông Cửu Long; sửa chữa gần 1.000 km đường bộ, trên 100 cầu và nhiều công trình khác để bảo đảm chất lượng công trình và cải thiện chỉ số cơ sở hạ tầng giao thông theo bộ chỉ số Diễn đàn Kinh tế thế giới. Quá trình thực hiện có nhiều giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến, hiệu quả đã được áp dụng.

Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai cũng được triển khai đồng bộ, kịp thời. Điển hình là công tác khắc phục hậu quả thiên tai làm đứt đường Quốc lộ 15D nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu Quốc tế La Lay thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau 144 giờ thi công liên tục đã hoàn thành việc thông tuyến, sớm hơn 12 giờ so với thời hạn lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu.

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng chính phủ điện tử. Trong đó dữ liệu hạ tầng đường bộ, giấy phép lái xe phải được kết nối đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan thuộc các bộ ngành. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống quốc lộ trên toàn quốc; xử lý kịp thời các điểm đen mới phát sinh, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Ngoài ra, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đạt 100% đúng thời hạn quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng hoàn thành 2 dự án lớn. Đó là, dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) có tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng với mục tiêu khôi phục, cải tạo khoảng 676km đường địa phương và xây dựng hơn 2.000 cầu dân sinh trên 50 tỉnh, thành phố. Theo đó, dự án LRAMP đã hoàn thành toàn bộ hợp phần cầu (2.456 cầu).

Với dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) có tổng mức đầu tư 6.305 tỷ đồng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo trì, nâng cấp tài sản mạng lưới đường quốc lộ. Tổng kết năm 2022, dự án VRAMP đã hoàn thành 1 gói thuộc Quốc lộ 6 Hòa Bình, 7 gói thuộc Quốc lộ 6 tuyến tránh Sơn La; 1 gói thuộc Quốc lộ 2.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, ngành Đường bộ là ngành có ảnh hưởng và tác động mạnh đến đời sống xã hội, đặc biệt là việc đi lại của người dân, do đó để giảm áp lực này, ngành đường bộ phải làm tốt từ việc xây dựng định hướng chiến lược, quy hoạch ngành kết nối với quy hoạch của địa phương, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.Đặc biệt là xây dựng kết nối được các phương thức vận tải nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ, góp phần kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.