Cụ thể, đối với chỉ số VN30, HOSE thêm vào ACB, SAB, GVR; đồng thời, loại ra TCH, SBT, REE.

Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 10.200 tỷ đồng. Bên cạnh VIC, VHM, VRE, SAB và GVR, thì ACB là cổ phiếu được các quỹ mua vào nhiều nhất với khối lượng 19,1 triệu cổ phiếu; trong khi các cổ phiếu còn lại sẽ giảm tỷ trọng để cân đối danh mục.

Ước tính cụ thể Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan như sau:

VN30

Đối với chỉ số VNFIN Lead, HOSE thêm vào ACB, LPB, MSB, SSB, OCB, VIB; đồng thời, loại ra HCM.

Theo SSI Resesearch, danh mục chỉ số mới sẽ có 19 cổ phiếu, bao gồm 16 cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, 2 cổ phiếu chứng khoán và 1 cổ phiếu bảo hiểm. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có giá trị tài sản khoảng 2.700 tỷ đồng. Các cổ phiếu có khối lượng mua nhiều nhất là ACB (12 triệu cổ phiếu), LPB (3,7 triệu cổ phiếu), MSB (2,2 triệu cổ phiếu), OCB (1,1 triệu cổ phiếu), SSB (1 triệu cổ phiếu), ngược lại HCM sẽ bị bán ra với khối lượng 560 nghìn cổ phiếu.

Cụ thể, SSI Research ước tính Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF như sau:

VNFIN LEAD

Còn đối với chỉ số VNDiamond, chỉ số này không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Quỹ VFM VNDiamond ETF hiện có tổng tài sản khoảng 13.300 tỷ đồng.

SSI Research ước tính Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFM VNDiamond ETF như sau:

VNDiamond

Được biết, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 2/8 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 30/7./.

Thái Duy