Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; trung tâm kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh, thành phố về việc sử dụng vắc-xin Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Pfizer cho trẻ từ 5 - 6 tuổi
Ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Pfizer cho trẻ từ 5 - 6 tuổi. Ảnh: TL.

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ tháng 4/2022 các địa phương đã tiếp nhận và sử dụng vắc-xin Moderna tiêm chủng cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi.

Mới đây, ngày 26/5/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã ban hành quyết định phân bổ vắc-xin Pfizer cho 63 tỉnh, thành phố dễ sử dụng tiêm cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi.

Nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc-xin phòng Covid-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố chỉ đạo, thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, khẩn trương tiếp nhận vắc-xin Pizer cho trẻ em đã được phân bổ, tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc-xin; ưu tiên triển khai sớm cho đối tượng trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, đồng thời sử dụng vắc-xin Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ cấp đủ vắc-xin Pfizer tiêm cho trẻ em theo nhu cầu của các tỉnh, thành phố.

Đối với vắc-xin Moderna đã được phân bổ còn tại các tuyến, ưu tiên sử dụng tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng trẻ đã tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna. Viện sẽ cấp bổ sung đủ vắc-xin Moderna tiêm trả mũi 2 cho trẻ em đã tiêm mũi 1 theo nhu cầu đề xuất của các tỉnh, thành phố.

Các địa phương dự trù nhu cầu vắc-xin Moderna cần cấp bổ sung tiêm trả mũi 2 cho trẻ em đã tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna và nhu cầu vắc-xin Pfizer gửi về Chương trình tiêm chủng khu vực, quốc gia bằng văn bản trước ngày 1/6/2022./.

Đến nay, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm trên cả nước là 220.779.518 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.122.014 liều: mũi 1 là 71.465.100 liều; mũi 2 là 68.757.883 liều; mũi 3 là 1.507.014 liều; mũi bổ sung là 15.053.978 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 42.121.909 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 216.130 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.465.014 liều: mũi 1 là 8.937.014 liều; mũi 2 là 8.528.000 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi là 4.192.490 liều: mũi 1 là 3.938.599 liều, mũi 2 là 253.891 liều.