Tham dự hội nghị còn có các ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Trọng Thành - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Văn phòng và lãnh đạo, công chức Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều động và bổ nhiệm Phụ trách Vụ Giám sát công ty đại chúng
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tặng hoa chúc mừng ông Trần Tiến Dũng, tân Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giám sát công ty đại chúng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương kỳ vọng ông Trần Tiến Dũng trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Tiến Dũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, ông Trần Tiến Dũng hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phối hợp hiệu quả với tập thể ban lãnh đạo Vụ Giám sát công ty đại chúng phát huy những kết quả, thành công mà đơn vị đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh./.