Văn hóa doanh nghiệp giúp tạo nên thương hiệu PV GAS

Hội thảo “Quy hoạch Điện VIII và cơ hội của PV GAS, góc nhìn từ thanh niên”.

Chuyển biến tích cực của người lao động

Người lao động PV GAS đã hiểu rõ rằng, VHDN là nền tảng quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hòa trong tổng công ty. Mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, củng cố và phát huy VHDN, thể hiện qua các hoạt động tham gia lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến, đổi mới hình thức văn hóa thể thao, góp phần gắn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện.

Những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người lao động PV GAS là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, trung tâm và đơn vị cũng như nỗ lực, cố gắng của mỗi CBCNV.

Trong năm 2023, PV GAS đã tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào xây dựng khung chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý, lãnh đạo. Việc thực hiện dựa trên cơ sở chuỗi quá trình hoạt động chính của PV GAS, phân tích các quá trình chính, chức năng nhiệm vụ và yêu cầu tiêu chuẩn để xây dựng khung năng lực và khung chương trình đào tạo nhằm từng bước đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cán bộ theo yêu cầu và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận.

Ngoài ra, văn hóa học tập, hướng đến một tổ chức đề cao tinh thần tự học, tự đào tạo cũng được phát huy. Các cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung tham gia hướng dẫn, đào tạo cho CBCNV để lan tỏa các giá trị Văn hóa PV GAS và với phương châm “mỗi CBCNV là một đại sứ văn hóa PV GAS”; thực hiện tốt chỉ đạo từ Đảng uỷ PV GAS tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy: “Các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, khích lệ đoàn viên, người lao động đoàn kết, gắn bó, hăng hái thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…”.

Đổi mới, sáng tạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp giúp tạo nên thương hiệu PV GAS

“PV GAS Run - Hành trình Năng lượng xanh 2023” mừng PV GAS 33 tuổi.

VHDN là hệ thống các giá trị, chuẩn mực, niềm tin, thói quen và hành vi được chia sẻ chung trong một doanh nghiệp; có vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, giúp tạo nên sự khác biệt, sức cạnh tranh và bản sắc riêng cho doanh nghiệp.

Xác định đây là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của tổng công ty, những năm qua bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD), PV GAS luôn quan tâm xây dựng, thực thi VHDN trong công việc hằng ngày, trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với khách hàng; tự giác trong việc thực hiện các quy định/quy tắc văn hóa một cách chuẩn mực; đề cao văn hóa đúng giờ, văn hóa hội họp, văn hóa thực thi công việc, văn hóa ứng dụng công nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số, văn hóa hiệu quả, văn hóa phối hợp, văn hóa trong các hoạt động tập thể, môi trường làm việc, diện mạo tác phong và thực hành 5S, văn hóa tham gia mạng xã hội…

Để thực hiện mục tiêu này, các tổ chức chính trị PV GAS luôn tích cực phổ biến, truyền thông VHDN xuống các cấp và đến toàn thể CBCNV qua hình thức tuyên truyền trong các cuộc hội họp, ấn phẩm, các phương tiện truyền thông của PV GAS như website, intranet, hệ thống màn hình trong tòa nhà…; tổ chức các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua để gắn kết, lan tỏa các giá trị VHDN PV GAS và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chung.

Vì thế nhiều năm liền PV GAS luôn đứng đầu về các phong trào thi đua, các cuộc thi trong và ngoài tập đoàn, điển hình trong năm 2023 là cuộc thi “Tôi yêu Petrovietnam”, “Petrovietnam trong tôi”, Giải chạy Marathon Cà Mau, Giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023…

Đối với thế hệ đoàn viên, lao động trẻ - chiếm hơn 1/3 tổng lao động tổng công ty, Đảng ủy PV GAS có chỉ đạo: “Tăng cường giáo dục ý chí, khát vọng, tinh thần dấn thân, xung kích của tuổi trẻ vì sự phát triển bền vững của PV GAS; đề cao và phát huy vai trò tự rèn luyện, tự tu dưỡng, khả năng tự hoàn thiện của thanh niên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp PV GAS dưới sự định hướng, hỗ trợ của tổ chức Đoàn”.

Đoàn thanh niên PV GAS đã luôn chú trọng phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, xông pha tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bám sát hoạt động SXKD tổng công ty. Đặc biệt phải kể đến sự kiện Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã trao quyết định công nhận và gắn biển Công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối DNTW cho Chi đoàn Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, Đoàn cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đối với công trình “Xây dựng hệ thống quy trình vận hành, tài liệu đào tạo nội bộ, các hướng dẫn xử lý sự cố cho Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải”. Đây là công trình tiêu biểu trong 08 công trình thanh niên được công nhận cấp Đoàn Khối DNTW năm 2023 của Đoàn Thanh niên PV GAS.

Trong thời gian tới, PV GAS sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, những đặc trưng sắc nét của VHDN PV GAS; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, góp phần đưa PV GAS ngày càng phát triển bền vững và gia tăng giá trị thương hiệu PV GAS - khẳng định được vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Vừa thụ hưởng, vừa sáng tạo văn hóa

PV GAS đã đưa nội dung VHDN vào thỏa ước lao động tập thể, có sự cam kết song phương giữa người sử dụng lao động và người lao động về thực hiện VHDN. Từ nền tảng văn hóa Petrovietnam, từng bước định hình bản sắc văn hóa PV GAS, hướng tới mục tiêu hiệu quả; người sử dụng lao động thường xuyên chia sẻ những quy định chung và chung tay xây dựng văn hóa PV GAS. Người lao động có trách nhiệm thấu hiểu Văn hóa Petrovietnam/PV GAS, sống với văn hóa PV GAS trong công việc hàng ngày, tham gia xây dựng và phát huy văn hóa; vừa là người thụ hưởng, vừa là người kiến tạo văn hóa.