Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.600 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (600 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.308 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,74-6,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,96%/năm, thấp hơn 0,44%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, nhưng không có lãi suất trúng thầu.

Sau ba phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, VDB đã huy động được 9.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh ở các kỳ hạn 3 năm và 5 năm./.

D.T