Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) các tài liệu như báo cáo tài chính quý giai đoạn từ 1/1/2021 đến 30/3/2021, giai đoạn từ 1/4/2021 đến 30/6/2021, giai đoạn từ 1/7/2021 đến 30/9/2021, giai đoạn từ 1/10/2021 đến 31/12/2021, giai đoạn từ 1/1/2022 đến 30/3/2022, giai đoạn từ 01/4/2022 đến 30/6/2022, giai đoạn từ 1/7/2022 đến 30/9/2022, giai đoạn từ 1/10/2022 đến 31/12/2022….

Vi phạm công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị xử phạt
Ảnh minh họa

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn bị phạt 85 triệu đồng, do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: nghị quyết về việc thay thế người đại diện theo pháp luật (bổ sung ông Đào Nam Phong là người đại diện theo pháp luật); giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn còn bị phạt 15 triệu đồng, do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và bị phạt 60 triệu đồng, do công ty công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không đầy đủ nội dung. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không trình bày giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn là Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã trình bày tại mục VII.1b Báo cáo tài chính năm 2021./.