Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Văn Hậu bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Ngày 25/01/2021, ông Nguyễn Văn Hậu là người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã Ck: NHA) bán 205.000 cổ phiếu NHA (tương ứng 2.050.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu NHA) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với ông Đào Minh Tuấn. Cụ thể, ông Tuấn bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 15/12/2020, ông Đào Minh Tuấn mua 829.946 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã Ck: SVC) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn. Ngày 26/2/2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của ông Đào Minh Tuấn./.

Hồng Quyên