Từ ngày 1/1/2014, Nghị định số 155/2013/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, đối với hành vi kê khai hồ sơ đăng ký DN không trung thực, không chính xác như: Đăng ký thành lập DN hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Đăng ký giải thể doanh nghiệp; Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Thông báo tạm ngừng kinh doanh sẽ phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Tiếp tục hoạt động khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn; Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.

Phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn như đã đăng ký. Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế; Kinh doanh dưới danh nghĩa DN khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc đã giải thể; Kinh doanh dưới hình thức DN mà không đăng ký thành lập DN sẽ bị phạt tiền từ 25 đến 30 triệu đồng.

Phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh ngành, nghề không có trong Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Các vi phạm quy định về chế độ báo cáo như: Cho thuê doanh nghiệp tư nhân nhưng không báo cáo bằng văn bản kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế; Không nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định sẽ bị phạt từ 1 đến 5 triệu đồng.

Ngoài các quy định xử phạt cụ thể trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh của DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã, Nghị định cũng quy định rõ các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn nhà nước; lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Xem Nghị định tại đây

TN