Với kết quả này, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, Hoa Kỳ là thị trường mà Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất. Năm 2015 đạt mức thặng dư 25,67 tỷ USD, riêng trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt mức thặng dư là 8,98 tỷ USD, tăng 1,48 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 10 năm trở lại đây luôn đạt mức cao. Cụ thể: kim ngạch XNK năm 2006 là 8,81 tỷ USD thì đến năm 2015 đạt 41,26 tỷ USD, tăng trưởng bình quân trên 19% mỗi năm.

Cán cân thương mại hàng hóa song phương luôn đạt mức thặng dư cao về phía Việt Nam, cụ thể từ mức 8,85 tỷ USD năm 2006 và đã lên đến 25,67 tỷ USD năm 2015.

Trong đó, 4 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 11,45 tỷ USD, chiếm 21,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 15,8%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu xuất sang Hoa Kỳ trong 4 tháng là hàng dệt may đạt kim ngạch 3,4 tỷ USD, chiếm 29,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tăng 6,7%.

Đứng thứ 2 là điện thoại các loại và linh kiện đạt 1.466 triệu USD, chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đạt mức tăng trưởng rất mạnh là 83,8%.

Về nhập khẩu, hàng hóa có xuất xứ từ Hoa Kỳ 4 tháng đầu năm 2016 đạt kim ngạch 2,47 tỷ USD, tăng 3,3%, chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước và là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 5 của Việt Nam.

Mặt hàng có kim ngạch lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch 625 triệu USD, tăng 27,5%; tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt kim ngạch 292 triệu USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa xuất xứ từ Hoa Kỳ…/.

Hải Anh