Trong chuyến thăm này, Thư Dự kiến lần thứ bảy của Bộ trưởng Giao thông và Công trình công cộng vùng Flanders và Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã được chính thức ký kết.

Vùng Flanders và Việt Nam đã duy trì các mối liên hệ tốt nhiều năm nay, chủ yếu trong lĩnh vực vận tải biển và vận tải nội địa. Hiệp ước hữu nghị giữa Bộ Giao thông và Công trình công cộng vùng Flanders và Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã có từ năm 1995. Cứ ba năm một lần, một thư dự định mới lại xác định hợp tác và cam kết trong ba năm tiếp theo. Hơn 900.000 euro đã được đầu tư theo hợp tác này trong những năm gần đây.

Trong thư dự định mới đã chú ý đặc biệt thúc đẩy giúp đỡ lẫn nhau giữa các cảng vùng Flanders và cảng Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ hỗ trợ các công ty Flanders nghiên cứu thị trường và làm trung gian với các đối tác và khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, một số hội thảo kỹ thuật về vận chuyển nội địa, chính sách cảng sẽ được tổ chức và APEC sẽ tài trợ cho giai đoạn 2014-2016. Bên cạnh đó, các đối tác Việt Nam sẽ thông báo cho Flanders về những gói đấu thầu quốc tế lớn.

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, các cảng Antwerp và Zeebrugge, cùng công ty đầu tư Rent-A-Port và Tân cảng Sài Gòn đã ký kết quan hệ đối tác hợp tác. Các cảng Antwerp và Zeebrugge và Rent-A-Port sẽ hỗ trợ Tân cảng Sài Gòn, trong việc soạn thảo một kế hoạch kinh doanh, để trở thành công ty dẫn đầu thị trường về giao nhận hàng khô và hàng chất lỏng tại cảng Lạch Huyện.

Ngoài ra, các đối tác này sẽ tìm kiếm những khả năng cùng đầu tư vào một cảng hàng rời mới ở Lạch Huyện. Các cảng Antwerp và Zeebrugge cũng muốn thu hút các hãng tàu lớn chở hàng rời trực tiếp từ Việt Nam tới Flanders, thông qua quan hệ đối tác này./.

Vũ Luyện