1. Thông tin về Gói mua sắm:

- Tên Gói mua sắm: Dịch vụ bảo trì máy in thẻ MX6000 trong vòng 36 tháng.

- Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà VietinBank Thanh Xuân, khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu:

Từ 8h00 ngày 3/12/2021 đến trước 9h00 ngày 13/12/2021 (trong giờ hành chính), tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ Thông tin và Thẻ từ nguồn chi phí. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà VietinBank Thanh Xuân, khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất:

Từ 8h00 ngày 3/12/2021 đến trước 9h00 ngày 13/12/2021 (trong giờ hành chính), tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ Thông tin và Thẻ từ nguồn chi phí. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà VietinBank Thanh Xuân, khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Trân trọng thông báo!