1. Thông tin về Gói mua sắm:

- Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo trì máy chủ hệ thống Email và hệ thống LOS.

2. Thời gian nhận Hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 1/7/2021 đến 9h00 ngày 15/7/2021, tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ thông tin và thẻ từ nguồn chi phí. Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ thông tin VietinBank, Phòng Trung tâm Dữ liệu, tầng 1, 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 9h30 phút ngày 15/7/2021, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank, Phòng Chuyên gia, tầng 9, 183 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nhà thầu có hồ sơ đề xuất hợp lệ, đạt tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá chào thầu thấp nhất sẽ được mời đến thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Trân trọng thông báo!

VietinBank