Kính mời Quý nhà cung cấp là các doanh nghiệp có chức năng và có khả năng cung cấp tinh quặng đồng tham gia chào giá cung cấp tinh quặng đồng tại phiên chào giá này.

Thông tin về hàng hóa tham gia chào giá, thời gian, địa điểm giao nhận hàng và các thông tin liên quan khác được quy định tại hồ sơ mời chào giá.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ mời chào giá: Từ 08h00 ngày 23/5/2023 đến 09h30 ngày 13/6/2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) tại Phòng Kinh doanh VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ chào giá: Không muộn hơn 09h30 ngày 13/6/2023 tại Phòng Kinh doanh VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian mở hồ sơ chào giá: 10h15 ngày 13/6/2023.

Đại diện khách hàng đến nhận hồ sơ mời chào giá và nộp hồ sơ chào giá phải xuất trình cho bên mời chào giá giấy giới thiệu hợp pháp, hợp lệ do đơn vị tham gia chào giá phát hành kèm căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu còn giá trị và phù hợp với giấy giới thiệu.

Thông tin tổ chức chào giá mua tinh quặng đồng được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam, mạng điện tử vimico.vn và portal.vimico.vn./.