vnpt vinaphone

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Nguyễn Bắc Son (thứ ba từ phải sang) tham dự buổi lễ và thực hiện nghi thức lễ ra mắt Tổng Công ty VNPT VinaPhone.

Đại diện nhà mạng VinaPhone cho biết, Tổng Công ty VNPT VinaPhone được xây dựng trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh doanh của viễn thông các tỉnh, thành và các đơn vị gồm: Công ty VinaPhone, VDC, VTN, VNPT-I để tập trung kinh doanh toàn bộ các dịch vụ viễn thông, CNTT của VNPT.

Tổng Công ty VNPT VinaPhone được thành lập với vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng, do Tập đoàn VNPT sở hữu 100% vốn và hoat động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. VNPT VinaPhone sẽ đại diện cho VNPT cung cấp toàn bộ các dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông, bao gồm: các dịch vụ di động (thương hiệu VinaPhone), băng rộng (truy nhập Internet như MegaVNN, FiberVNN, MegaWAN..), cố định và truyền hình (điện thoại cố định, Gphone, MyTV..), truyền dẫn (kênh thuê riêng, truyền số liệu trong nước và quốc tế...), DC và Hosting (Colocation, Dedicate, VPS, CloudVNN, Webhosting, DNS...), dịch vụ giá trị gia tăng, kinh doanh thiết bị VT và CNTT…

Cũng trong buổi lễ ra mắt này, Tập đoàn VNPT cho biết, bên cạnh sự đời của VNPT VinaPhone, tập đoàn này cũng đã thành lập hai tổng công ty mới là VNPT Media, VNPT Net, hình thành nên mô hình 3 lớp “dịch vụ - hạ tầng – kinh doanh” của VNPT. Trong mô hình mới này, VNPT VinaPhone sẽ đảm đương trách nhiệm của lớp kinh doanh, lớp chủ chốt, lớp trực tiếp phục vụ thị trường và xã hội. Còn VNPT Net và VNPT Media sẽ là các đơn vị làm nhiệm vụ đáp ứng hạ tầng công nghệ, các giải pháp, công cụ mạnh nhất để VNPT VinaPhone cung cấp ra thị trường.

Thông tin từ buổi lễ ra mắt, đại diện của VNPT VinaPhone cũng cho biết, tổng công ty này đặt mục tiêu đến năm 2020 với những số liệu khá ấn tượng như: doanh thu đạt 83.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3.300 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 49%/năm; thị phần dịch vụ di động chiếm trên 30%, dịch vụ băng rộng trên 80%.../.

M.A