Khó thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư các dự án

Theo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2023, tỉnh đã thực hiện được 5.745 m2 sàn nhà ở thương mại, bằng 14,4% kế hoạch năm (kế hoạch là 39.961 m2). Trong đó, có 2 dự án cung ứng sản phẩm ra thị trường là: dự án khu dân cư Tấn Lộc Home và dự án chợ và nhà phố thị xã Bình Minh.

Vĩnh Long: Cần khoảng 8.684 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành các loại nhà ở
Năm 2023, tỉnh Vĩnh Long chưa phát triển chỉ tiêu nhà ở xã hội so với mục tiêu đề ra.

Năm 2023, tổng dân số toàn tỉnh Vĩnh Long đạt khoảng 1.029.629 người. Tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 28.649.689 m2, tăng 1.227.502 m2 so với năm 2022. Theo đó, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 27,8 m2 (khu vực đô thị khoảng 28,2 m2/người; khu vực nông thôn khoảng 17,7 m2/người).

Về nhà ở xã hội, năm 2023, tỉnh Vĩnh Long dự kiến phát triển 27.004 m2 sàn, tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa thực hiện chỉ tiêu này.

Mặt khác, chỉ tiêu nhà ở dân tự xây trên đất tái định cư đạt 14.997 m2 sàn, hoàn thành 144% kế hoạch năm và chỉ tiêu phát triển nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 1.206.760 m2 sàn, hoàn thành 185% kế hoạch.

Riêng dự án hạ tầng khu tái định cư, năm 2023, tỉnh có 2 dự án xây dựng hoàn thành được 153 lô nền, tương ứng 14.997 m2 đã bàn giao cho người dân.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân các chỉ tiêu phát triển về nhà ở thương mại còn hạn hẹp là do điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn chưa thuận lợi, vì vậy khó thu hút các doanh nghiệp lớn có đủ năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm đầu tư dự án.

Đồng thời, nhiều quỹ đất đã được quy hoạch, nhưng gặp khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội. Việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trên địa bàn còn chậm triển khai, một phần nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn chưa cao. Cùng với đó là việc nhà đầu tư chưa ưu tiên đầu tư loại hình nhà ở xã hội do lợi nhuận chưa cao, nhiều thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn…

Ngoài ra, các cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, các văn bản quy phạm chưa nhất quán cần điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Giải pháp hút vốn

Định hướng năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đặt chỉ tiêu phát triển diện tích tích sàn nhà ở tăng thêm 1.069.595 m2, tương đương 7.149 căn. Trong đó, tỉnh phấn đấu phát triển nhà ở thương mại ở mức 35.970 m2, tương đương 144 căn; nhà ở xã hội là 17.459 m2, tương đương 299 căn, riêng diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê phấn đấu đạt 3.492 m2 sàn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 1.069.595 m2, tương đương 6.776 căn.

Vĩnh Long: Cần khoảng 8.684 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành các loại nhà ở
Năm 2024 tỉnh Vĩnh Long cần khoảng 8.684 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành các loại nhà ở.

Về nhu cầu nguồn vốn, tỉnh Vĩnh Long đặt ra mức 301 tỷ đồng vốn xây dựng nhà ở thương mại từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp; các tổ chức tín dụng; người dân tự xây dựng sau khi được cho phép chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các dự án khu đô thị, khu dân cư,…

Vốn xây dựng nhà ở xã hội dự kiến 193 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội,…

Vốn của các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 8.190 tỷ đồng, cụ thể là nhà ở riêng lẻ trong các dự án phục vụ tái định cư và nhà ở trên đất ở hiện hữu của người dân được xây dựng bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình.

Về giải pháp huy động, tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, vốn vay từ ngân hàng, nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn huy động hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để đầu tư xây dựng nhà ở.

Riêng nhà ở xã hội, Vĩnh Long sẽ sử dụng nguồn vốn thu từ quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để thực hiện hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng đối với các dự án nhà ở xã hội.

Để khắc phục những bất cập trong năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2024 bao gồm: nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực tham gia phát triển nhà ở, hạ tầng đô thị. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên triển khai thực hiện các dự án nhà ở chung cư cao tầng tại các vị trí tiếp cận thuận tiện với các trục giao thông công cộng lớn.