VInare

Năm 2014, VINARE sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và phương án kinh doanh năm 2014, bầu lại Tổng Giám đốc và thay đổi thành viên Hội đồng quản Trị (HĐQT)...

Được biết, năm 2013, trước khó khăn chung thị trường, VINARE đã nỗ lực tái cấu trúc toàn diện, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, tăng cường các giá trị gia tăng cho khách hàng…và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, tổng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm (không bao gồm hoạt động thí điểm bảo hiểm nông nghiệp) đạt 1.425 tỷ đồng; lợi nhuận gộp kinh doanh nghiệp vụ đạt hơn 175 tỷ đồng, vượt 3,2% kế hoạch.

Năm 2013 cũng là năm VINARE đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện công ty theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch. Việc tái cấu trúc được đánh giá là đi đúng hướng và thành công, đặc biệt VINARE đã được công ty xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thế giới xếp hạng hệ số tín nhiệm B++

Năm 2014, để đảm bảo đủ số vốn theo yêu cầu của pháp luật, từng bước mở rộng thị trường sản phẩm kinh doanh tái bảo hiểm, VINARE sẽ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu là 1.100 tỷ đồng; dự kiến doanh thu phí năm 2014 đạt 1.510; doanh thu phí giữ lại 575 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 445 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 15%.

Đại hội đã thông qua phương án bầu lại ông Phạm Công Tứ giữ chức Tổng giám đốc VINARE nhiệm kỳ 2014-2019. Trước đó, trong nhiệm kỳ 2009-2013, ông Phạm Công Tứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của HĐQT, ĐHĐCĐ giao.

Đại hội cũng thống nhất bầu ông Hoàng Việt Hà – Giám đốc Khối Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt thay ông Trần Trọng Phúc làm Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại VINARE và tham gia Hội đồng quản trị VINARE

Trước đó ngày 7/4, Tập đoàn Bảo Việt đã có công văn thay đổi Người đại diện Quản lý góp vốn của Bảo Việt tại VINARE, sau khi ông Trần Trọng Phúc vì lý do riêng đã làm đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinare từ 1/4/2014./.

Tin và ảnh: H.C