Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 2.602 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn địa phương quản lý đạt 10.394 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014 bao gồm, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 7.392 tỷ đồng, bằng 6,2% và tăng 9,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 2.372 tỷ đồng, bằng 7,5% và tăng 13,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 631 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 1,1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 1.837 tỷ đồng, bằng 9,5% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 540 tỷ đồng, bằng 2,8% và tăng 4,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 496 tỷ đồng, bằng 9,3% và giảm 4,6%; Nghệ An 395 tỷ đồng, bằng 10,4% và tăng 3,1%; Thanh Hóa 285 tỷ đồng, bằng 8,4% và tăng 8,1%; Đà Nẵng 280 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 5,1%; Hà Tĩnh 260 tỷ đồng, bằng 9,9% và tăng 61,3%./.

Trung Ninh