Số tiền xử phạt 300 triệu đồng. Công ty VPH bị phạt đối với dự án Nhơn Đức là do vi phạm “kinh doanh bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định”.

VPH bị xử phạt dự án Nhơn Đức, đình chỉ kinh doanh bất động sản
VPH bị xử phạt dự án Nhơn Đức, đình chỉ kinh doanh bất động sản. Ảnh. T.L

Ngoài bị phạt tiền, công ty còn phải chấp hành hình thức bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng đối với hành vi vi phạm trên.

Dự án Nhơn Đức của Vạn Phát Hưng đã có quyết định giao đất từ năm 2010, sản phẩm của dự án đã được đưa vào kinh doanh từ năm 2017.

Công ty cho biết đã hoàn thành xong việc nộp phạt và khắc phục vi phạm, theo kết luận thanh tra của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Dự án Nhơn Đức cũng là nội dung được kiểm toán nêu ý kiến nhấn mạnh tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của VPH.

Theo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, Vạn Phát Hưng đạt doanh thu thuần 111 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 41,7% so với nửa đầu năm 2020. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 24,1 tỷ đồng.

Công ty này có quy mô tổng tài sản tại ngày 30/6/2021 là 2.193 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là gần 1.891 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn chủ yếu năm ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, với giá trị 2 tài sản này lần lượt là 973 tỷ đồng và 909 tỷ đồng.