WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022