Hỏi: Công ty chúng tôi là nhà phân phối các mặt hàng nước giải khác, bánh kẹo, đường... Người mua hàng là các tiệm tạp hóa, quán cafe... Người mua không cung cấp thông tin CMND/CCCD, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế... Công ty xuất hóa đơn như thế nào khi bán hàng và ghi thông tin người mua như thế nào?

Trả lời: Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và tình hình thực tế để ghi thông tin người mua trên hóa đơn.

Hỏi: Trường hợp hóa đơn điện tử tháng 4, người mua đã kê khai (kê khai theo tháng) người bán chưa kê khai (kê khai theo quý). Hàng hóa đã giao nhận hoàn thành trong tháng 4. Tháng 6 người bán tự ý hủy hóa đơn, gửi mail thông báo cho người mua, không thỏa thuận trước với người mua. Người mua có hỏi thì được người bán trả lời là do sai ký hiệu trong tên hàng hóa, nhưng không biết xử lý hóa đơn nên đã thao tác sai vào phần hủy hóa đơn. Trường hợp này xử lý thế nào?

Trả lời: Đây là trách nhiệm dân sự giữa các bên, theo trình bày của doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã liên hệ với người bán và được trả lời lý do hủy hóa đơn. Như vậy, trường hợp này người bán phải lập hóa đơn điện tử mới giao cho người mua, người mua sẽ điều chỉnh giảm hóa đơn điện tử đã kê khai đầu vào trong tháng 4.

Hỏi: Doanh nghiệp có xuất 2 hóa đơn nhưng do sai mã số thuế nên khi gửi cấp mã thì bên thuế báo lỗi sai định dạng nên không cấp mã cơ quan thuế, sau đó doanh nghiệp tiến hành hủy 2 hóa đơn và gửi mẫu 04/SS-HDĐT, nhưng cơ quan thuế trả thông báo về là hóa đơn cần hủy không tồn tại. Trong trường hợp này công ty phải xử lý 2 hóa đơn này như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chưa đủ điều kiện cấp mã là hóa đơn chưa đầy đủ nội dung do thông tin mã cơ quan thuế là một nội dung bắt buộc của hóa đơn điện tử. Trường hợp này doanh nghiệp không phải thông báo hủy tới cơ quan thuế đối với các hóa đơn này.

Hỏi: Công ty tôi đang bị lỗi gửi bảng tổng hợp do “trùng bộ key”. Công ty đã báo đến nhà cung cấp hóa đơn điện tử MISA, nhà cung cấp hóa đơn điện tử MISA có báo là tạm thời ngừng gửi bảng tổng hợp để nhà cung cấp hóa đơn điện tử liên hệ Tổng cục Thuế để tìm cách xử lý. Do đó, 3 ngày công ty chưa gửi bảng tổng hợp lên cơ quan thuế thì xử lý thế nào?

Trả lời: Tổng cục Thuế đã liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn MISA để kiểm tra nguyên nhân của trường hợp cụ thể này. Công ty vẫn tiếp tục gửi bảng tổng hợp mới (nếu có). Đối với trường hợp cụ thể bị lỗi, nhà cung cấp MISA liên hệ lại với công ty để phối hợp với Tổng cục Thuế xử lý.