Cụ thể, tại tỉnh Bắc Kạn, theo Quyết định số 187/QĐ-TCDT ngày 19/4/2024, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái xuất cấp (không thu tiền) 72,705 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Bắc Kạn để cứu đói nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân Bắc Kạn, Điện Biên
Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho. Ảnh: Hoàng Mai

Tại tỉnh Điện Biên, theo Quyết định số 186/QĐ-TCDT ngày 19/4/2024, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Tây Bắc xuất cấp (không thu tiền) 674,1 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Điện Biên để cứu đói nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Tổng cục DTNN yêu cầu 2 đơn vị hoàn thành việc giao, nhận gạo cho 2 tỉnh trước ngày 20/5/2024.

Tổng cục DTNN đề nghị hai đơn vị DTNN khu vực trên báo cáo UBND tỉnh về giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng; đồng thời, các đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt, bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC.

Trước đó, ngày 10/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 746,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024.