vắc

Ảnh: TL.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc sử dụng vắc-xin Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.

Bộ Y tế cho biết, căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-BYT ngày 3/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 và trên cơ sở đề nghị nhập khẩu vắc-xin Covid-19 của Công ty TNHH một thành viên (MTV) Dược Sài Gòn, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có công văn đồng ý để Công ty TNHH M Dược Sài Gòn nhập khẩu 5 triệu liều Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated .

Vắc-xin này có tên khác là: SARS-COV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, được sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc. Vắc-xin Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt nằm trong danh sách vắc-xin sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày 7/5/2021.

Vắc-xin này cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong tiêm chủng.

Ngày 31/7/2021, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và bảo quản tại kho của công ty.

Các lô vắc-xin này đã được Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định chất lượng và cấp các Giấy chứng nhận xuất xưởng vắc-xin sinh phẩm y tế số 11421/VXVR-TT, 11521/VXVR-TT, 11621/VXVR-TT, 11721/VXVR-TT ngày 4/8/2021. Do đó, các lô vắc-xin nhập khẩu này đủ điều kiện để đưa ra sử dụng./.

Văn Nam