Đây là chương trình hỗ trợ đặc biệt của PVcomBank dành cho các khách hàng DN trên toàn quốc. Thông qua chương trình này, PVcomBank cam kết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến hàng hóa xuất khẩu... của DN.

Chương trình “Tín dụng ưu đãi ngắn hạn – khách hàng DN” là một trong những cam kết của PVcomBank nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với ưu đãi vượt trội dành cho khách hàng. PVcomBank mong muốn tạo điều kiện cho khách hàng và xứng đáng với khẩu hiệu “Ngân hàng không khoảng cách”./.

H.C