116 dự án nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh đang ách tắc ở đâu?

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đã nêu hàng loạt vướng mắc từ các dự án nhà ở và kiến nghị các sở, ngành liên quan tháo gỡ.

Mới đây Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 9680/ SXD PTN&TTBĐS gửi đến các sở ngành, quận, huyện… để phối hợp giải quyết những vướng mắc về pháp lý của 116 dự án bất động sản, nhà ở thương mại trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các sở, ngành liên quan báo cáo vướng mắc của các dự án đến trách nhiệm của sở ngành mình còn rất chậm. Tính đến ngày 25/7/2022, chỉ có Cục Thuế Thành phố báo cáo tiến độ giải quyết. Một số đơn vị có số lượng hồ sơ tồn đọng lớn vẫn chưa có báo cáo.

Trong 116 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là đơn vị có số lượng dự án cần giải quyết nhiều nhất, với 71 dự án. Tiếp đó là Sở Kế hoạch và Đầu tư (28 dự án), Sở Quy hoạch – Kiến trúc (22 dự án), Sở Xây dựng (18 dự án), Cục Thuế Thành phố (18 dự án), Sở Giao thông vận tải (2 dự án), Sở Tài chính (1 dự án)…

Theo ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, Sở Xây dựng là đơn vị được UBND Thành phố giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, tổng hợp ý kiến và báo cáo tiến độ kết quả giải quyết.

Ông Huỳnh Thanh Khiết cho hay, thực tế các vướng mắc đều phát sinh ở tất cả các sở, ngành và quận, huyện. Phổ biến là những vướng mắc về đất đai, tình hình sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và hầu hết thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Sở TN&MT. Quá trình tổng hợp, Sở Xây dựng không kịp thời nhận được thông tin giải quyết của các đơn vị về tiến độ thực hiện.

Với những nội dung cần tổng hợp ý kiến thì các sở, ngành đều gửi ý kiến chậm hơn thời gian yêu cầu của UBND Thành phố. Điều này dẫn đến việc Sở Xây dựng hoặc Sở Tư pháp khi rà soát để báo cáo thì không có ý kiến của các đơn vị chuyên ngành liên quan, đặc biệt là ý kiến của Sở TN&MT và Ban Chỉ đạo 167 (Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý nhà, đất công).

Qua đó, khi Văn phòng UBND Thành phố nhận được ý kiến của các sở, ngành (sau khi Sở Xây dựng đã trình) lại tiếp tục chuyển về Sở Xây dựng để tổng hợp. Việc này làm kéo dài thời gian giải quyết.

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành trong việc phối hợp thực hiện, Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố có văn bản giao trách nhiệm cụ thể cho từng thủ trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. Trường hợp các đơn vị chậm báo cáo hoặc chậm có ý kiến sẽ chịu trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND Thành phố.