Miễn giảm thuế khoảng 25 nghìn tỷ đồng

Dưới tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 trong năm 2021, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính đã luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trước tác động của dịch bệnh. Trong đó, đáng kể nhất là các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đánh giá rất tích cực.

Ngay từ đầu năm 2021, nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn đang phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 118 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 115 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 3 nghìn tỷ đồng.

Đã hỗ trợ thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp 145 nghìn tỷ đồng
Năm 2021 đã hỗ trợ thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp 145 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TL.

Cụ thể, đã thực hiện: tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 để hỗ trợ ngành hàng không, theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Chính phủ ban hành và khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp các năm 2020, năm 2021.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành và khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN)), tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, ban hành và tổ chức thực hiện 2 thông tư (Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 và Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính) để tiếp tục giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đã khẩn trương: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua đó giảm nghĩa vụ cho doanh nghiệp, tổ chức khoảng 700 tỷ đồng.

Ngoài ra, trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 để quy định các giải pháp về miễn, giảm thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong số 4 giải pháp mới được ban hành với tổng giá trị hỗ trợ gần 20 nghìn tỷ đồng, có 3 giải pháp về miễn, giảm thuế lần đầu được áp dụng kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra.

Cụ thể: miễn thuế (thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021. Giảm 30% mức thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019....

Tính chung các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được ban hành, thực hiện năm 2021 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với số tiền dự kiến khoảng 145 nghìn tỷ đồng, trong đó số được gia hạn khoảng 120 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 25 nghìn tỷ đồng.

Để các giải pháp này nhanh chóng đi vào cuộc sống, đến ngay với các đối tượng gặp khó khăn cần hỗ trợ, Bộ Tài chính cũng đã khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 nêu trên và có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết.

Việc sớm trình Chính phủ ban hành nghị định nhằm đảm bảo bám sát và hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn thi hành để thực hiện được ngay; thống nhất, đồng bộ với pháp luật thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan; đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thủ tục hành chính và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân.

Trả lời phỏng vấn TBTCVN, nhiều chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội đã đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong năm 2021. Trong khó khăn, nhưng Bộ Tài chính luôn chủ động, nỗ lực liên tục đề xuất các giải pháp về tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Nhắc đến việc gia hạn thuế cho doanh nghiệp, có đại biểu Quốc hội nhấn mạnh rằng, với số tiền gia hạn rất lớn, doanh nghiệp còn hưởng lợi hơn là miễn, giảm thuế. Đây chính là nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng.

Rà soát để tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp thời gian tới

Nhằm đưa các giải pháp nhanh chóng tới được các đối tượng cần hỗ trợ, tại các văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đều đã quy định rõ việc áp dụng ngay các giải pháp hỗ trợ mà không phải chờ báo cáo mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, các đối tượng thụ hưởng sẽ tự xác định, kê khai số thuế phải nộp dựa trên quy định của pháp luật về thuế và điều kiện thực tế của mình, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch và thuận lợi.

Đặt trong tổng thể các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đã được ban hành và triển khai thực hiện vào thực tế, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nêu trên được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

Năm 2022, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và điều kiện thực tế; tổng kết, đánh giá hiệu quả các chính sách đã thực hiện để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo cơ sở để triển khai xây dựng và thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiếp theo.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá các lĩnh vực của ngành Tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Trình Chính phủ giảm ngay thuế nhập khẩu đối với mặt hàng tăng giá sốc

Trong bối cảnh một số hàng hóa thiết yếu tăng giá sốc, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2021) để thực hiện giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng (như thép xây dựng trong nước sản xuất được; thức ăn chăn nuôi (ngô, lúa mỳ); lốp xe tải đặc chủng, giấy và bìa kraft, thịt lợn...) nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tổng số giảm thu ngân sách năm 2022 của việc điều chỉnh này khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 để quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Dự kiến số lệ phí trước bạ người dân được giảm nghĩa vụ khoảng 7,3 nghìn tỷ đồng (nhưng tổng số thu từ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến tăng 14,1 nghìn tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ xe dự kiến tăng gấp đôi).

Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; số tiền thuế được gia hạn dự kiến khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng./.