Theo đó, hai công ty trên bị buộc phải hủy niêm yết từ ngày 8/5/2014 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 7/5/2014.

CTCP Khoáng sản Mangan (Mã Ck: MMC) bị hủy niêm yết 3,1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy theo mệnh giá là 31 tỷ đồng. Nguyên nhân do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục 2011, 2012, 2013.

Cổ phiếu HHL của CTCP Hồng Hà Long An bị hủy niêm yết hơn 2,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy theo mệnh giá là 27 tỷ đồng. Nguyên nhân do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục 2011, 2012, 2013. Đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013./.

Hồng Quyên